Van den Bosch Consulting

ontwikkeling van persoon en organisatie

Introductie

Mijn naam is Hannah van den Bosch. Ik werk als zelfstandig bedrijfspsycholoog binnen van den Bosch Consulting. Het mooiste van mijn werk vind ik mensen zich meer bewust te laten zijn van hun kwaliteiten en krachtbronnen, zodat zij met gezond zelfvertrouwen hun talenten en mogelijkheden in kunnen zetten en zo hun volle potentie tot uitdrukking kunnen brengen. Door vooral te luisteren en mij te laten raken door wat de ander bij mij oproept kom ik snel ter zake.

Alert ben ik op oude, vastgeroeste denkpatronen, die nieuwe inzichten en mogelijkheden blokkeren. Het blootleggen daarvan werkt bevrijdend, geeft nieuwe energie en biedt onverwachte, nieuwe perspectieven.

Mijn werkwijze is gericht op het realiseren van duurzame effecten. Inzicht op het diepere niveau geeft toegang tot de gewenste vaardigheden met blijvend effect.

Coaching

Coachen is voor mij mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Ik zie het als leren reflecteren; door de juiste vragen te stellen mensen te laten inzien wat het effect is van hun acties, hun attitude en zich te laten afvragen of dit ook is wat zij willen. Het is als het voorhouden van een spiegel, soms helend, ondersteunend, soms confronterend en pijnlijk. Maar altijd vanuit acceptatie en compassie. Coaching ondersteunt bij bewustwording en zelfontwikkeling. De kennis die nodig is om te veranderen of om de gewenste vaardigheden te ontwikkelen heeft iedereen al in zich.

Het gaat om een ont-moeting met jezelf.

Coaching gaat over openheid naar jezelf en anderen, heldere feedback en echtheid. Hiermee wordt de basis van vertrouwen gelegd.

Het helder krijgen van het gewenste resultaat van de coaching is de eerste stap. Wat wil je bereiken, ontwikkelen of veranderen? Welke wensen zijn er vanuit de organisatie? Dit vormt het uitgangspunt en de rode draad waaraan de vooruitgang kan worden afgemeten. Zowel coach als coachee committeren zich hieraan.

Aanbod

Coachtraject
Een traject van meerdere gesprekken van 1,5 tot 2 uur.
MBTI-onderzoek
Hiermee krijg je je kernkwaliteiten helder en concreet in beeld.

Stilstaan bij jezelf
Eenmalige sessie om contact te maken met wat je echt wilt.
Enneagram type interview
Om met de kennis van je type meer te begrijpen van anderen en jezelf.

Geïnteresseerd
Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of mail voor meer informatie over een onderdeel van dit aanbod.

Hannah draagt er zorg voor dat je op je eigen tempo en kracht tot ontwikkeling kunt komen

Het is in verbluffend korte tijd gelukt om een volgende grote stap in mijn loopbaan te maken

Zij is warm en confronterend met respect voor wie je bent

1
1

Over mij

Na mijn 43ste heb ik als (bedrijfs)psycholoog gedurende 13 jaar leiding gegeven aan een adviesbureau gericht op de continue ontwikkeling van mensen. Daarbij was ik o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit van de career assessments en de advisering t.b.v. de TOP 200 van de gemeente Rotterdam. Naast het werk als eindverantwoordelijk manager heb ik een goedgevulde toolkit verzameld gericht op het ontwikkelen van  zelfinzicht en zelfsturend vermogen. Ik heb 25+ jaar ervaring als coach op alle niveaus.
Mijn toegevoegde waarde zie ik als: met liefdevolle aandacht aanwezig zijn met alles wat ik te bieden heb vanuit mijn eigen ervaring als mens, (groot)moeder en professional gericht op groei en ontwikkeling van mensen naar meer geluk.

Sinds 2001 ben ik geregistreerd bij de NOBCO (Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches), vanaf 2011 als Master Practitioner.

Bronnen van inspiratie

  • Het werk van C.G. Jung en de toepassing van de op zijn werk geïnspireerde Myers Briggs Type Indicator (MBTI) om kernkwaliteiten helder en concreet te krijgen.
  • Ook werk ik graag met het op eeuwenoude wijsheid gebaseerde Enneagram als ingang tot het bewust worden van onze diepere drijfveren en onbewuste patronen van denken, voelen en handelen.
  • Aansluitend bij ontwikkelingen als de U-theorie  heb ik mij bekwaamd in het werken met de dialoog.

Voor meer achtergrond zie mijn Linkedin profiel.

Neem contact op

Hier treft u alle gegevens voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking:

Hannah vierkant

Van den Bosch Consulting
Hannah van den Bosch
Van Neckstraat 126
2597 SJ Den Haag
070- 331 98 37
hannah@vandenboschconsulting.nl

Bekijk LinkedIn profiel